DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Model Conceptual de Dades - El mini zoo

Llegeix aquest Univers de Discurs tot identificant les entitats, atributs i relacions.

Un zoo necessita una BDD per anotar la quantitat d'aliment que consumeix cada espècie. Els alimnents estan codificats i a més del codi ens interessa el nom i saber si necessiten refrigeració. De les espècies ens interessa el nom (AIP) i la seva esperança de vida. Anomenem dieta a la quantitat d'aliment que consumeix un animal. De la dieta ens iteressa la quantitat, les unitats en les que està expressada (kilos, grams, unitats, dotzenes, ...) i el número de cops per setmana que ho ha de consumir. Exemple: el goril·la consumeix 6 dotzenes de plàtans 3 cops per setmana. El plàtan té el codi 34.

De cada espècie tenim molts exemplars. S'identifiquen per un xip. Cada animal té assignat un cuidador. Un mateix cuidador pot cuidar més d'un exemplar.

Els cuidadors tenen una jerarquia. De manera que tenim el jefe suprem i què té subordinats que a la vegada tindran més subordinats.

Exercici:

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 20 de octubre de 2017 a les 16:45
per daniel herrera

Pujat el 7 de setembre de 2013 a les 11:58
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions