DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 5.3: Selects: where i group by. Partits de futbol

Observa aquestes taules:

equip ( id (pk), nom )
camp( id (pk), nom )
jornada( numeroJornada (pk), dataOrientativa )
partit( numeroJornada (pk, fk1 a jornada), campPrevist (pk, fk2 a camp) )
equipJugaPartit( numeroJornada (pk, fk1 a partit), 
         campPrevist (pk, fk1 a partit), equip ( fk2 a equip), 
         golsMarcats, esEquipLocal (pk) )
 1. Fés el MCD per poder tenir una visió global de l'estructura de la base de dades
 2. Fes els create tables. Amb claus primàries i foranes.
 3. Inserta dades. Inserta al menys Mestalla i el CampNou
 4. Total de gols marcats a Mestalla. (Join o subconsulta per saber id de 'Mestalla')
 5. Total de gols marcats per Equip.
 6. Total de gols marcats a cada camp.
 7. Llistat d'equips que han jugat al 'CampNou'
 8. Llistat de partits disputats amb nom dels equips i resultat final.
 9. Mostra els equips que han marcat més de 3 gols (en tota la temporada)
 10. Mostra els partits amb més de 3 gols ( nivell de dificultat alta )
 11. Mostra els equips que han marcat més gols que la mitjana dels equips calculdada com la suma de tots els gols dividit pel número de partits ( nivell de dificultat alta )
 12. Mostra els camps on s'han marcat més gols de un 70% la mitjana de gols que es marquen per camp (calculada com suma de gols per camp dividit per número de camps )
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 29 de gener de 2018 a les 19:48
per daniel herrera

Pujat el 7 de setembre de 2013 a les 16:36
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions