DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Teoria de DAW-MP03-UF5 - POO. Llibreries de classes fonamentals

#FpInfor #Daw #DawMp03 #DawMp03Uf05

(etiquetes - hashtags)
Threads en Java

Observa aquest exemple de Threads (fils d'execució) en Java. Para atenció a:

 • Classe interna (inner class) ThreadExample.
 • Comptador de threads global amb variable estàtica (threadnum).
 • Funció sleep per "dormir" una estona el thread. Cal posar-la dins d'un try/catch.

Més material:

Codi: (compila'l, executa'l i observa la sortida)

import java.util.*;
import java.lang.*;

class threadsexample
{
  public static int threadnum = 0;

  class ThreadExample extends Thread {
    int rounds = 10;
    int thread_id;
    int sleepms = 1000;
    // constructor
    ThreadExample(int ms) {
      sleepms = ms;
      thread_id = ++threadnum;
    }
    // runnable code
    public void run() {
      while(rounds>0) {
        System.out.println("Thread "+thread_id+" round "+rounds);
        rounds--;
        try {
          sleep( sleepms );
        } catch (Exception e) {
          // TODO: treat the exception, show error, etc.
        }
      }
    }
  }

  public static void main(String []args)
  {
    threadsexample te = new threadsexample();
    te.fes_algo();
  }

  public void fes_algo()
  {
    System.out.println("...iniciant...");

    ThreadExample t1 = new ThreadExample(1000);
    ThreadExample t2 = new ThreadExample(500);
    t1.start();
    t2.start();

    System.out.println("...finalitzant main...");
  }
}

Exercicis aquí

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 11 de abril de 2014 a les 18:26
per Enric Mieza

Pujat el 3 de abril de 2014 a les 11:46
per Enric Mieza

Consulteu nota legal i condicions