DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP03-UF5 - POO. Llibreries de classes fonamentals

#FpInfor #Daw #DawMp03 #DawMp03Uf05

(etiquetes - hashtags)
Threads en Java, exercicis

Per realitzar aquests exercicis, llegeix la teoria de Threads abans.

Exercici 1: introducció

Crea 2 classes derivades de Thread que implementin dues diferents tasques:

  • a) Escriure un missatge "funcionant..." per consola cada 2 segons, fins un màxim de 12 cops.
  • b) Llegir l'entrada de la consola i mostrar el mateix missatge que l'usuari mostra, en un bucle infinit.

Quina manera tens d'acabar aquest procés?

Modifica el thread (b) perquè surti del bucle infinit si l'usuari escriu "sortir".

Exercici 2: control dels threads

Busca informació sobre com esperar a que acabi un thread amb .join() i com aturar-lo.

    1. Fes que un cop acabi les rondes el thread A, s'aturi el thread B.
    1. Fes que un cop surti el thread B, es tanqui també el thread A.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 7 de abril de 2014 a les 17:13
per Enric Mieza

Pujat el 3 de abril de 2014 a les 12:09
per Enric Mieza

Consulteu nota legal i condicions