DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Estoc d'articles - Taula d'objectes amb mètode

Objectiu didàctic

 • Treballar amb taules d'objectes.
 • Invocar mètodes de l'objecte

Pràctica

Mantenir una taula d'articles, per cada article emmagatzemem, a més del nom, l'estoc ( quantitat ) i el preu. Disposem del mètode sumar que ens calcula el valor de l'estoc ( quantitat * preu ):

DDL: Creació dels tipus i la taula:

CREATE OR REPLACE TYPE article AS OBJECT (
 quantitat NUMBER,
 preu NUMBER,
 nom VARCHAR2(100),
 codi NUMBER,
 MEMBER FUNCTION sumar RETURN NUMBER
 );

CREATE OR REPLACE TYPE BODY article AS
 MEMBER FUNCTION sumar RETURN NUMBER IS
 BEGIN
  RETURN quantitat * preu;
 END;
END;

CREATE TABLE inventari OF article;

Inserció d'objectes dins la taula d'objectes:

INSERT INTO inventari VALUES(article(70,2,'pomes',1));
INSERT INTO inventari VALUES(article(150,1,'peres',2));
INSERT INTO inventari VALUES(article(60,3,'maduixes',3));
INSERT INTO inventari VALUES(article(30,4,'cireres',4));

Selecció del valor de cada article:

SELECT i.nom, i.sumar() as "Valor de l'estoc" 
FROM inventari i;

Agregació del valor de tot l'estoc d'articles:

SELECT sum(i.sumar()) as TOTAL FROM inventari i;

Actualitzacions:

UPDATE inventari i SET i.quantitat = 70 
WHERE i.codi = 1;

Esborrat:

DELETE FROM inventari i WHERE i.codi = 2;

Exercicis

Executa aquestes sentències al teu entorn Oracle tot comprovant i entenent els resultats.

By G.Gassó & Senglar Salvatge (DAW'2014)

Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.D 1.F 1.G
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.8 1.9 1.10

Editat 11 de abril de 2014 a les 17:41
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2014 a les 15:44
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions