DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Teoria de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Unitat Formativa 4. Bases de Dades objecte-relacionals

Documentació Oracle: Database Object-Relational Developer's Guide

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:


Resultats d'aprenentatge i Continguts Els animals Els prèstecs Els mariners Els actors Els soldats Reparacions mecàniques Autonomia Estoc d'articles Herència
RA.A.Descriu les característiques de les bases de dades objecte-relacionals
RA.B.Crea tipus de dades objecte, els seus atributs i mètodes x x x x x x x x
RA.C.Crea taules d'objectes x x x x x
RA.D.Crea taules de columnes tipus objecte x x
RA.E.Crea tipus de dades col·lecció x x x
RA.F.Realitza consultes x x x x x x x x x
RA.G.Modifica la informació emmagatzemada mantenint la integritat i consistència de les dades x x x x x x x x
C1.Ús de bases de dades objecte-relacionals. x x x x x x x x
C2.Característiques de les bases de dades objecte-relacionals.
C3.Tipus de dades objecte. x x x x x x x x
C4.Definició de tipus d'objecte. x x x x x x x x
C5.Herència x
C6.Identificadors; referències. x
C7.Tipus de dades col·lecció x x
C8.Declaració i inicialització d'objectes. x x x x x x x x
C9.Ús de la sentència SELECT. x x x x x x x x
C10.Inserció d'objectes. x x x x x x x x
C11.Modificació i esborrat d'objectes. x

Exercici d'examen:

Oracle Objecte-Relacional - Juràsic GATTACA

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 3 de abril de 2017 a les 15:11
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2014 a les 16:58
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions