DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Herència

Amb l'ajuda de la documentació Inheritance in SQL Object Types d'Oracle realitza aquesta pràctica i respon a les següents preguntes.

 • Pràctica:
  • Executa les sentències SQL de la documentació tot entenent el que està fent ( fins a l'apartat 'Dropping Subtypes After Creating Substitutable Columns' inclòs )
 • Preguntes:
  • Què és un tipus objecte not final ?
  • Quan es crea un tipus nou sense cap modificador de tipus final o not final, per què no podem heratar d'ell.
  • Imaginat que a la taula contacts que has creat a la pràctica o a altres taules que creiis no vols que de cap manera hi hagi objectes del supertipus person_typ, però si dels seus subtipus, com ho faràs?
  • Per què no té sentit un objecte Final i Not Instantiable a la vegada?
Resultats d'aprenentatge:
Continguts: C.5

Editat 11 de abril de 2014 a les 17:41
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2014 a les 17:14
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions