DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL
El catàleg online

On line Catalog

Observa aquesta consulta d'Oracle

select * from ALL_ALL_TABLES where upper(table_name) like '%some identify%'
  1. Comenta per a que serveix la consulta.
  2. Busca com fer aquesta sent[encia en altres SGBD: Postgres, MySQl, SQl Server.
  3. Relaciona aquesta consulta amb alguna de les regles de Codd. Si cal busca a la wikipedia que són les 12 regles de Codd.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 7 de setembre de 2013 a les 16:43
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions