DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Juràsic GATTACA

A la película 'Parc Juràsic' apareix un informàtic orgullós de poder emmagatzemar la informació de les secuències d'ADN dels diferents dinosàures en una base de dades:

>DinoDNA "Dinosaur DNA" from Crichton JURASSIC PARK p. 103 nt 1-1200
GCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGC
GGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCG
TGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGC
TGCTCACGCTGTACCTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTG
CCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAA
AGTAGGACAGGTGCCGGCAGCGCTCTGGGTCATTTTCGGCGAGGACCGCTTTCGCTGGAG
ATCGGCCTGTCGCTTGCGGTATTCGGAATCTTGCACGCCCTCGCTCAAGCCTTCGTCACT
CCAAACGTTTCGGCGAGAAGCAGGCCATTATCGCCGGCATGGCGGCCGACGCGCTGGGCT
GGCGTTCGCGACGCGAGGCTGGATGGCCTTCCCCATTATGATTCTTCTCGCTTCCGGCGG
CCCGCGTTGCAGGCCATGCTGTCCAGGCAGGTAGATGACGACCATCAGGGACAGCTTCAA
CGGCTCTTACCAGCCTAACTTCGATCACTGGACCGCTGATCGTCACGGCGATTTATGCCG
CACATGGACGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAA
CAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAA
GCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGG
CTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTG
ACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCA
ACACGACTTAACGGGTTGGCATGGATTGTAGGCGCCGCCCTATACCTTGTCTGCCTCCCC
GCGGTGCATGGAGCCGGGCCACCTCGACCTGAATGGAAGCCGGCGGCACCTCGCTAACGG
CCAAGAATTGGAGCCAATCAATTCTTGCGGAGAACTGTGAATGCGCAAACCAACCCTTGG
CCATCGCGTCCGCCATCTCCAGCAGCCGCACGCGGCGCATCTCGGGCAGCGTTGGGTCCT

Com pots observar, per emmagatzemar la sequència, el que tenim és un seguit de lletres corresponents a les bàses nitrogenades (AGCT)

Primera part: Prepara una tipus objecte (dinosaure_typ) per emmagatzemar el genoma d'un dinosàure, contindrà el nom del dinosàure ( varchar2(250) ) i la seqûència de bases nitrogenades. ( Cal crear genoma_typ com a col·lecció de BaseNitrogenadaSeq_typ, que és un Numeric(10), char(1) )

Crea la taula d'objectes dinosaure i inserta al menys l'ADN (el genoma) d'un dinosaure a la taula, només cal que insertis 8 àcids nuclèics (bases nitrogenades).

Resum:

 • BaseNitrogenadaSeq_typ ens informa de quina base nitrogenada hi ha a una posició determinada de la seqüència d'ADN. Ex: A la posició '3' hi ha la base nitrogenada.
 • genoma_typ és una estructura col·lecció d'objectes BaseNitrogenadaSeq_typ.
 • dinosaure_typ és una estructura (tipus objecte) que conté el nom del dinosaure i el seu genoma enmmagatzemant en un genoma_typ.
 • dinosaures és una taula d'objectes dinosaure_typ.

Segona part: Gattaca és una pel·lícula de ciència-ficció de 1997. La pel·lícula presenta una visió pròpia d'una distopia d'un món on és possible la selecció genètica extrema, de manera que els fills es veuen lliures de tares i malalties hereditàries. Això ocasiona que només els seleccionats puguin optar a determinats treballs. La película rep el nom de les bases nitrogenades de l'ADN.

Modifica l'exercici anterior i crea un mètode a dinosaure_typ que comprovi si aquell dinosaure conté la seqüencia GATTACA ( GTTC ). No cal que sigui eficient, pot recorrer tota la col·lecció.

Seleccionana tots els dinosaures tot mostrant si són dinosaures GATTACA.

Resum:

 • Cal afegir el mètode esGATTACA al tipus objecte dinosaure_typ. Aquest mètode ens dirà si la propietat genoma de l'objecte conté la seqüència GTTC de bases nitrogenades.
 • Cal fer una select on s'invoqui aquest mètode per a cada dinosaure de la taula.

Solució:

Creació dels tipus objecte:

create type genomaBase_typ as object (
  numero_a_la_sequencia numeric( 13 ),
  base_nitrogenada char(1) 
);
/
create type genoma_typ as table of genomaBase_typ;
/
create type dinosaure_typ as OBJECT (
  nom varchar(250 ),
  genoma genoma_typ
);

Creació de la taula d'objectes dinosaure i inserció de dades:

/
create table dinosaures of dinosaure_typ nested table genoma store as genoma_nt;
/
insert into dinosaures values
( new dinosaure_typ( 'Rex', 
           genoma_typ( genomaBase_typ( 1, 'G' ), 
                 genomaBase_typ( 2, 'T' ), 
                 genomaBase_typ( 3, 'T' ), 
                 genomaBase_typ( 4, 'C' ), 
                 genomaBase_typ( 5, 'C' ), 
                 genomaBase_typ( 6, 'A' ), 
                 genomaBase_typ( 7, 'A' ), 
                 genomaBase_typ( 8, 'A' ) 
           ) 
 ) 
);
/
insert into dinosaures values
( new dinosaure_typ( 'Velociraptor', 
           genoma_typ( genomaBase_typ( 1, 'A' ), 
                 genomaBase_typ( 2, 'T' ), 
                 genomaBase_typ( 3, 'C' ), 
                 genomaBase_typ( 4, 'C' ), 
                 genomaBase_typ( 5, 'C' ), 
                 genomaBase_typ( 6, 'A' ), 
                 genomaBase_typ( 7, 'A' ), 
                 genomaBase_typ( 8, 'A' ) 
           ) 
 ) 
);

Creació del mètode esGATTACA:

alter type dinosaure_typ add member function esGATTACA return number cascade;
/
create or replace type body dinosaure_typ as 
member function esGATTACA return number is
 begin
 for i in 4..self.genoma.COUNT LOOP
   if (genoma(i-3).base_nitrogenada = 'G' and 
     genoma(i-2).base_nitrogenada = 'T' and 
     genoma(i-1).base_nitrogenada = 'T' and 
     genoma(i-0).base_nitrogenada = 'C' ) then
   return 1;
   end if;   
 end loop;
 return 0;
 end;
end;
/

Selecció dels dinosàures i execució del mètode:

select s.nom, s.esGATTACA() from dinosaures s;
/

Alternativa més eficient a recòrrer tota la taula, per a millorar l'eficiència, però, cal crear els indexos corresponents:

create or replace type body dinosaure_typ as 
member function esGATTACA return number is
 n numeric(1);
 begin
 select min( T1.numero_a_la_sequencia ) into n
 from 
    table( genoma ) T1 
 inner join 
    table( genoma ) T2 on 
       T1.numero_a_la_sequencia + 1 = T2.numero_a_la_sequencia
 inner join 
    table( genoma ) T3 on 
       T2.numero_a_la_sequencia + 1 = T3.numero_a_la_sequencia 
 inner join 
    table( genoma ) T4 on 
       T3.numero_a_la_sequencia + 1 = T4.numero_a_la_sequencia 
 where T1.base_nitrogenada = 'G' and 
    T2.base_nitrogenada = 'T' and
    T3.base_nitrogenada = 'T' and
    T4.base_nitrogenada = 'C' 
 ;
 return n;
 end;
end;
/
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 11 de maig de 2014 a les 12:02
per daniel herrera

Pujat el 7 de maig de 2014 a les 16:00
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions