DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
“Gangnam Style.” breaks youTube counter visits

El dia 1 de desembre de 2014 YouTube publicava que PSY breaks YouTube view counter with “Gangnam Style” a G+:

We never thought a video would be watched in numbers greater than a 32-bit integer (=2,147,483,647 views), but that was before we met PSY. "Gangnam Style" has been viewed so many times we have to upgrade!

Hover over the counter in PSY's video to see a little math magic and stay tuned for bigger and bigger numbers on YouTube.

Gangnam Style Wikipedia

Exercici:

  1. Fes el DDL per crear la taula 'Videos', ha de tenir un camp 'Video' de tipus BLOB, el títol ( longitud variable màxim 200) i el comptador de visites que serà de 32 bits i per defecte estarà a 0.
  2. Modifica la taula per passar el comptador de visites a 64 bits.

Nota: L'exercici s'ha de fer pels SGBD: MySQL, Postges (PostgreSQL), Oracle i SQLServer.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 2 de desembre de 2014 a les 10:13
per daniel herrera

Pujat el 2 de desembre de 2014 a les 10:13
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions