DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Herència - Els Muggles

Crea les classes:

  • PoderMàgic_typ( nom, força, destreça, intel·ligència )
  • PodersMàgics_typ com a taula de poders màgics.

Crea aquesta jerarquia de classes:

  • Persona ( NIF, nom, dataNeixement, mètode: edat )
    • Muggle ( nacionalitat )
    • PureBlood ( podersMagics, mètodes: nomPoders, totalForça, totalDestreça, totalIntel·ligència)

La classe Persona és no instanciable.

Crea la taula persones com a taula d'objectes de tipus Persona. Inserta 3 Muggles i 3 PureBloods. Selecciona: * El nom de totes les persones. * El total de força de tots els PureBloods.

Recorda:

You can find the typeid of a specified object instance using the function SYS_TYPEID

SELECT NIF, SYS_TYPEID(VALUE(p)) typeid 
  FROM persones p;

The catalog views USER_TYPES, DBA_TYPES, and ALL_TYPES contain a TYPEID column (not hidden) that gives the typeid value for each type. You can join on this column to get the type names corresponding to the typeids in a type-discriminant column.

Has d'usar la funció TREAT per tractar una persona com a Muggle o PureBlood:

SELECT NIF, TREAT(VALUE(p) AS Muggle)
  FROM persones p;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 21 de abril de 2015 a les 17:35
per daniel herrera

Pujat el 21 de abril de 2015 a les 17:01
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions