DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Exercicis col·leccions i referencies a objectes.

Exercici 1

Oracle diu que quan crees un camp de tipus referència a una taula pots especificar, mitjançant la paraula reservada SCOPE, a quina taula s'emmagatzema aquell objecte, per tal de restringir l'àmbit d'objectes a referenciar. Comprova:

  • Que realment es tracta d'una opció i no una obligació.
  • Que realment restringeix i no et deixa referenciar un objecte que estigui en una altre taula.

Exercici 2

Quan creem taules amb objectes que contenen col·leccions d'objectes ( com a taula d'objectes ) Oracle ens proposa que creem la 'storage' table per si volem crear indexos:

CREATE TABLE students (
   graduation DATE, 
   math_majors people_typ, -- nested tables (empty)
   chem_majors people_typ, 
   physics_majors people_typ)
  NESTED TABLE math_majors STORE AS math_majors_nt  -- storage tables
  NESTED TABLE chem_majors STORE AS chem_majors_nt
  NESTED TABLE physics_majors STORE AS physics_majors_nt;

CREATE INDEX math_idno_idx ON math_majors_nt(idno);
CREATE INDEX chem_idno_idx ON chem_majors_nt(idno);
CREATE INDEX physics_idno_idx ON physics_majors_nt(idno);

Comprova si és obligatori o no crear la 'storage' table o bé és opcional.

Exercici 3

Podem pensar les referències a objectes com una clau forana a un objecte. Però oracle ens diu que no gestina la integritat referencial:

Dangling REFs

It is possible for the object identified by a REF to become unavailable through either deletion of the object or a revoking of privileges. Such a REF is called dangling. Oracle SQL provides a predicate (called IS DANGLING) to allow testing REFs for this condition.

Comprova que pots esborrar objectes referenciats i el funcionament de l' IS DANGLING.

Entregables

Cal entregar un pdf amb el plantejament de com faràs les comprovacions i captura de pantalla de les comprovacions on es vegin els resultats de les mateixes. Conculsions si s'escau.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 11 de abril de 2016 a les 17:43
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2016 a les 16:56
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions