DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Evolució històrica de les bases de dades

Els sistemes informàtics permeten manegar gran quantitats de dades de forma eficient i segura.

El software encarregat de gestionar i custudiar aquestes dades són els Sistemes Gestors de Base de Dades.

Des de l'inici de la informàtica fins ara han aparegut diferents arquitectures de Sistemes Gestors de Base de dades. Dins el punt history de Database la Wikipedia recull aquestes agrupacions:

 • 1960s, navigational DBMS
 • 1970s, relational DBMS
 • Integrated approach
 • Late 1970s, SQL DBMS
 • 1980s, on the desktop
 • 1990s, object-oriented
 • 2000s, NoSQL and NewSQL

Exercici

 1. Documenta en poques línies que és el que caractaritza cada agrupació de tecnologies de sistemes gestors de base de dades proposat per la wikipedia.
 2. Què va fer fracasar els sistemes 'Integrated approach' ?
 3. On va publicar el Doctor Codd la seva proposta de base de dades repacionals?
 4. Quin perill representen les bases de dades 'on the desktop' per a les empreses?
 5. Van ser les bases de dades de 1990 orientades a objectes una moda o s'estan usant actualment?
 6. Creus que tenen les mateixes necessitats/prioritats a l'hora de gestionar dades serveis com la Banca Online, Facebook, Paypal, el sistema de recomanacions d'Amazon o Twitter?
 7. Quan emergeix nova tecnologia al mercat, com per exemple la orientació a objecte o l'XML, les marques comercials s'apresuren a incorporar aquesta tecnologia al seus productes. De vegades, és més una estratègia comercial que realment una necessitat tècnica. Reflexiona com el coneixement de la història de les bases de dades ens pot ajudar a prendre millors decissions a l'hora de seleccionar una base de dades per a un suposat nou projecte.
Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.
Exemple de resolució
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 20 de setembre de 2016 a les 19:27
per daniel herrera

Pujat el 8 de maig de 2016 a les 15:49
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions