DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Avantatges i inconvenients de les bases de dades.

Llegeix el post database vs. flat files ( http://stackoverflow.com/questions/2356851/database-vs-flat-files ) de l'stackoverflow i contesta les següents preguntes.

  1. Que són flat files ? Creus que és el mateix flat file, plain file i flat text file?
  2. Escriu en una frase, en català, que és el que està preguntant @hyperboreean
  3. A partir dels posts d'stackoverflow i dels teus coneixements, esmenta arguments a favor i en contra de les bases de dades.
  4. Quant temps fa que es va fer aquesta pregunta? Creus que és encara vigent?

Altres posts d'stackoverflow relacionats i que et poden ajudar:

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts: 1.2

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:48
per daniel herrera

Pujat el 8 de maig de 2016 a les 16:07
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions