DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

Editar Esborrar

  • Util 1

Android Saving Data

La major part d'aplicacions Android necessiten desar dades, això ens ho explica aquesta documentació extreta dels manual d'Android Saving Data per a desenvolupadors Android:

Saving Data

  • Quins tres tipus de mecanismes podem fer servir per a desar dades?
  • Per a què estan pensats cadasqun d'aquests mecanismes?
  • Quin Sistema Gestor de Base de Dades fa servir Android?

Llicència de la documentació Android: Except as noted, this content is licensed under Creative Commons Attribution 2.5. For details and restrictions, see the Content License. Obtinguda de http://developer.android.com/training/basics/data-storage/index.html

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 8 de maig de 2016 a les 16:24
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions