DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Android Saving Data

La major part d'aplicacions Android necessiten desar dades, això ens ho explica aquesta documentació extreta dels manual d'Android Saving Data per a desenvolupadors Android:

Saving Data

  • Quins tres tipus de mecanismes podem fer servir per a desar dades?
  • Per a què estan pensats cadasqun d'aquests mecanismes?
  • Quin Sistema Gestor de Base de Dades fa servir Android?

Llicència de la documentació Android: Except as noted, this content is licensed under Creative Commons Attribution 2.5. For details and restrictions, see the Content License. Obtinguda de http://developer.android.com/training/basics/data-storage/index.html

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:48
per daniel herrera

Pujat el 8 de maig de 2016 a les 16:24
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions