DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Treball amb fitxers plans, indexats i accés directe

Introducció

En el món digital, una forma d'emmagatzemar i organitzar dades és utilitzar fitxers. Per exemple el Word, l'Excel emmagatzemen dades en fitxers. Un .mvk o un .mp3 també son fitxers. Entre altres operacions, els fitxers els podem copiar, moure i modificar.

Els llenguatges de programació disposen d'instruccions per a realitzar operacions sobre fitxers: desar, copiar, esborrar, recuperar dades, sobreescriure dades, etc.

Hi ha diferents tipus de fitxers:

  • Fitxers plans: són fitxers típicament de text. Per exemple un fitxer de subtítols és un fitxer pla. Els podem obrir amb els bloc de notes.
  • Indexats: són fitxers que mantenen estructures que permeten accedir a les dades més ràpidament a partir d'una determinada clau. Seria anàleg a un índex d'un llibre, on els capítols serien les claus de l'índex. Solen ser fitxers binaris i no els podem obrir amb el bloc de notes.
  • Accés directe: ens permeten accedir directament a una determinada posició d'un fitxer. Solen ser fitxers binaris, tot i que també podem treballar amb fitxers de text.

Exercici

1.- Llegeix aquestes línies de la documentació de Java i digues amb quin tipus de fitxers dels tres anteriors està esmentant:

Random Access Files

Random access files permit nonsequential, or random, access to a file's contents. To access a file randomly, you open the file, seek a particular location, and read from or write to that file.

2.- Llegeix aquestes línies de la documentació de Java i digues amb quin tipus de fitxers dels tres anteriors està esmentant:

public static List<String> readAllLines(Path path, Charset cs) throws IOException

Read all lines from a file. This method ensures that the file is closed when all bytes have been read or an I/O error, or other runtime exception, is thrown. Bytes from the file are decoded into characters using the specified charset.

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:48
per daniel herrera

Pujat el 9 de maig de 2016 a les 15:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions