DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Tipus de sistemes gestors de base de dades

Hi ha diferents arquitectures de sistemes gestors de base de dades per a diferents necessitats.

 • OLTP: És la necessitat més estesa. És la gestió de dades empresarial clàsica: gestió de recursos humans, stock, magatzem, facturació, compres, etc. Típicament reben moltes peticions molt petites, exemple: dades d'una factura, dades d'un treballador, dades d'un producte, etc.
 • OLAP: Són base de dades que estan dissenyades per a la presa de decissions. Típicament reben poques peticions però són molt bèsties, exemple: Suma del total import venut de la família de productes refigerats per a l'àrea comercial sud.
 • Hi ha altres funcionalitats que podem trobar als SGBD com les capatictats GIS o data-spatial que permeten realitzar consultes sobre dades geogràfiques.

Exercicis

 1. Busca i documenta que signifiquen els acrònims OLTP, OLAP, GIS.
 2. Digues de quin tipus són els següents SGBD i si tenen o no capacitat geospacial: SSAS Microsoft Analysis Services, Microsoft SQL Server, PostgeSQL, MYSql, Oracle Database.
 3. En quin dels dos tipus de SGBD és més important disposar de ....
  1. Transaccions
  2. Dades precalculades
  3. Control de seguretat
Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:50
per daniel herrera

Pujat el 17 de maig de 2016 a les 10:45
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions