DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Arrays (mapes)

Recomenat realitzar abans exercici arrays simples.

Un array a PHP és realment un mapa ordenat i això és el que ara treballarem. Observa i executa aquest tall de codi:

<?php
$m = array( "Alibaba" => "y los quarenta ladrones",
      "Harry Potter" => "y el cáliz de fuego");

//afegim un element més
$m["Aníbal"] = "El caníbal";

//mostrem *tot* el contingut de l'array
print_r($m);
print( "<br>");

//Accedim a un element (mostrem només un element)
print( $m["Alibaba"]);
print( "<br>");

//Esborrem un element
unset( $m["Harry Potter"]);

//mostrem *tot* el contingut de l'array
print_r($m);
print( "<br>");

?>
 1. Després de l'execució d'aquest codi, quines claus conté l'array?
 2. Quin valor li correspon a cada clau?
 3. Com es fa per afegir un nou parell clau-valor a l'array?
 4. Com es fa per accedir a un valor mitjançant la seva clau?
 5. Com s'esborra una entrada clau-valor?

Exercici a realitzar després d'aquest:

Resultats d'aprenentatge: 3.c 2.g
Continguts: 3.3 2.4

Editat 26 de setembre de 2016 a les 17:05
per daniel herrera

Pujat el 28 de setembre de 2013 a les 21:50
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions