DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Independència física i lògica als sistemes gestors de base de dades.

Un dels principals reptes dels sistemes gestors de base de dades és el de mantenir la indepèndència lògica i física de les dades. És a dir, que els programes que realitzen consultes a la base de dades no es vegin afectats per canvis a la organització física de les dades o a l'estructura lògica de les mateixes.

Exercicis

  1. Quan creem un índex a una relació de la base de dades, estem canviant l'estructura física o lògica?
  2. Quan declarem un cluster index el SGBD ordena les dades a disc per la clau que definim, per aquest motiu només pot haver un índex d'aquesta mena per taula. Si esborrem un cluster index, estem fent un canvi físic o lògic?
  3. Suposem que a la relació de clients teniem els camps 'telèfon', 'mail' i 'fax'. Però ara es determina que cal trencar aquesta relació amb dues i tenir per una banda la relació de clients i per una altre banda la relació de adreces de contacte de client ( amb els camps tipus d'adreá i adreça ). És aquest un canvi lògic o físic?
  4. Quina independència creus que costa més de mantenir, la independència física o la lògica?
  5. En un SGBD una vista és: In database theory, a view is the result set of a stored query on the data, which the database users can query just as they would in a persistent database collection object. Quina de les dues independències creus que ens soluciona una vista, la física o la lògica?

Definició de vista extreta de la wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/View_(SQL)

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:50
per daniel herrera

Pujat el 17 de maig de 2016 a les 10:59
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions