DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Tipus d'usuari a les bases de dades

A la base de dades es connecten múltiples perfils diferents d'usuaris:

 • Administrador.
 • Operador.
 • Desenvolupador.
 • Usuaris.

Exercici:

 1. Quins dels tipus esmentats són usuaris i quins no?
 2. Digues quins tipus dels següents permisos creus que cal concedir a cada usuari:
  1. Modificació d'estructura de dades ( ex: crear noves taules )
  2. Permís per otorgar permisos.
  3. Tots els permisos.
  4. Altes, Baixes, Modificacions i Consultes sobre determinats conjunts de dades.
  5. Realitazació de còpies de seguretat.
  6. Programar tasques recurrents a la base de dades.
 3. Creus que és una bona idea tenir tres entorns de base de dades: entorn real o de producció, entorn de desenvolupament, entorn de test.
 4. Creus que els usuaris desenvolupadors s'han de connectar a la base de dades de producció? Si no és així, com es fan els canvis necessaris quan l'aplicació creix?
 5. Busca a google 'Types of Oracle Database Users'. Quin(s) altres tipus d'usuari defineix aquest reconegut fabricant de sistemes gestors de base de dades?
  Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:50
per daniel herrera

Pujat el 17 de maig de 2016 a les 11:38
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions