DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
L'usuari Administrador de la Base de dades

Algunes de les tasques de l'administrador d'una base de dades són:

  • Instal·lació del sistema gestor de base de dades.
  • Crear les estructures físiques inicials per a l'emmagatzematge de dades. Fitxers o espai on s'emmagatzemaran les dades.
  • Crear els objectes (taules, vistes, indexos) que el desenvolupadors han indicat que l'aplicació necessita.
  • Crear usuaris i donar-los els permisos que necessiten.
  • Controlar i monitoritzar el rendiment de la base de dades.
  • Planificar els backups.
  • Participar en el documents de seguretat que les lleix en vigor indiquin.

Exercici:

Busca per 'Types of Oracle Database Users', llegeix les tasques que Oracle contempla per a l'usuari administrador i completa la llista anterior amb les que et semblin importants.

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:50
per daniel herrera

Pujat el 17 de maig de 2016 a les 11:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions