DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
La base de dades distribuida

Una empresa amb presencia a Internet està recollint a una base de dades la navegació que fan els clients a la seva web: quins productes miren, a quines hores, des de quins països, quanta estona s'hi estan a cada producte, si miren les fotos i les miren totes, si passen el ratolí per sobre de les fotos, per quina zona de les fotos passen el ratolí, si miren els productes relacionats proposats a la web, etc, etc, etc.

Totes aquestes dades després les creuen per conèixer coses com la tendència de productes més demanats, preferències per països, ratis de conversió de visites a compres, etc, etc, etc.

Aquesta empresa es troba que la quantitat de dades que emmagatzema creix dia rera dia i es necessiten més discos i més capacitat de màquina per creuar les dades.

En termes de maquinari, digues quina opció creus que és més viable i per què:

  • Anar ampliant la màquina que conté la base de dades tot punxant més discos i posant més memòria i més processadors.

  • Repartir la càrrega entre vàries màquines i, en comptes d'afegir components a una màquina, anar afegint més màquines.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:51
per daniel herrera

Pujat el 14 de juny de 2016 a les 12:44
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions