DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Base de dades distribuida - Components

Quan parlem de base de dades distribuida apareixen nous conceptes i acrònims que cal saber:

  • DDBMS: Distributed Database Management System.
  • DTM: Distributed Transactionb Manager. Encarregat de gestionar i coordinar transaccions entre les diferents màquines on està distribuit el nostre sistema gestor de base de dades. Cal recordar que les transaccions comencen i finalizen, que durant la seva vida es fan canvis sobre les dades i que en finalitzar els canvis es confirmen o es desestimen.
  • DBM: DataBase Manager.
  • Node: Cadascuna de les màquines independents sobre les que s'està executant el DDBMS. De vegades es parla de cluster al conjunt de nodes que conformen el sistema.
  • Maquinari: Per ser un sistema distribuit s'ha d'executar sobre màquines que no comparteixen components, és a dir, vàries màquines interconnectades per xarxa però sense compartir CPU ni memòria.
  • Programari: cadascuna de les màquines sobre les que s'executa el sistema distribuit disposa del seu propi programari, com a mínim un sistema operatiu i el programari del DDBMS.

Exercicis

  1. Familiaritza't amb els nous conceptes esmentats.
  2. Fes un diagrama que representi diferents màquines connectades via xarxa, en diferents edificis o llocs del planeta, i que totes juntes formin un DDBMS.
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:52
per daniel herrera

Pujat el 15 de juny de 2016 a les 9:34
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions