DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Recorrer un array simple

Els següents dos talls de codi fan exactament el mateix:

Tall de codi 1, bucle foreach:

<?php
$a = array( 1,1,2,3,5,8,13);
foreach( $a as $v ) {
    echo $v . " ";
}
?>

Tall de codi 2, blucle for:

<?php
$a = array( 1,1,2,3,5,8,13);
for( $i = 0; $i < count( $a ); $i++ ) {
    echo $a[$i] . " ";
}
?>

El primer tall de codi utilitza menys artefactes que el segon:

  • No compta quants elements hi ha a l'array
  • No incrementa cap variable
  • No comprova si encara estem dins de l'array

Exercici:

  1. Això fa que es llegeixi molt millor. Explica per què a l'enginyeria del software és tant important fer que els programes siguin mantenibles.
  2. Acostuma't, a partir d'ara, a fer servir el bucle foreach quan sigui possible.
Resultats d'aprenentatge: 3.b
Continguts: 3.2

Editat 30 de setembre de 2015 a les 18:28
per daniel herrera

Pujat el 28 de setembre de 2013 a les 21:56
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions