DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Base de dades distribuida - Teorema CAP

En informàtica teòrica, el teorema CAP, també conegut com a teorema de Brewer, formula que és impossible garantir simultàniament les tres característiques següents en una aplicació distribuïda:

  • Consistència: tots els nodes veuen la mateixa dada al mateix temps.
  • Disponibilitat: la garantia que cada petició a un node rep una resposta de si ha tingut èxit o a fallat.
  • Tolerància a la partició: el sistema continua operant malgrat un error a la xarxa divideixi el sistema ( aïlli certs nodes ).

Això afecta també a les bases de dades distribuides.

Exercici:

  1. Llegeix el blog: "Visual Guide to NoSQL Systems" i familiaritzat amb els conceptes que allà apareixen.

Visual Guide to NoSQL Systems

  1. Per que l'autor de la pregunta d'stackoverflow "Where does mongodb stand in the CAP theorem?" diu que Mongo és un sistema 'CA'? A que es refereix amb 'CA'?
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:52
per daniel herrera

Pujat el 15 de juny de 2016 a les 10:45
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions