DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
El model entitat inter-relació - Importància

El model entitat inter-relació presenta l'esquema de dades de negoci en un format gràfic.

És d'extrema importància saber construir i interpretar un diagrama entitat inter-relació per diferents motius:

  • Igual que un músic sap llegir una partitura, un desenvolupador ha de saber llegir un model entitat inter-relació, allà troba amb detall totes les entitats del sistema i les seves interrelacions així com els atributs de totes elles.
  • El model entitat inter-relació permet, amb molt poc temps, fer-se una idea de la complexitat d'un sistema informàtic, conèixer els principals elements i les limitacions i restriccions del mateix. És com un mapa de les dades.

Exercici

  1. L'Orquestra de Girona contracta un pianista per a una audició, quan li passen la partitura del que haurà de tocar, el músic comenta 'jo no sé llegir una partitura' m'ho poden passar en mp3? Creus que aquest pot ser un cas real? per què? Ara adapta aquest microconte al sector informàtic. Adapta'l també al sector de la construcció.
  2. Assignen un nou projecte a un desenvolupador, li comenten que l'aplicació ara mateix només pot emmagatzemar dels clients el telèfon fix, mòbil i e-mail, però que volen, a més, emmagatzemar el compte de twitter, instagram. A l'informàtic li passen el model entitat inter-relació del sistema informàtic i li demanen si cal fer canvis a la base de dades. Podrà l'informàtic amb aquesta informació resoldre la pregunta? Per què?
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:52
per daniel herrera

Pujat el 19 de juny de 2016 a les 17:07
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions