DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
El model Entitat Inter-relació - Introducció

Al llibre 'Diseño de base de datos relacionales', els autors, Adoración de Miguel, Mario Piattini i Esperanza Marcos defineixen quines són les etapes del disseny:

 • Món real: són les persones, animals i coses actors del món real que volem informatitzar.
 • Univers de discurs: visió del món real sota uns determinats objectius.
 • Modelat conceptual de dades: És una representació gràfica identificant entitats i relacions i en un llenguatge de símbols que els informàtics entenen de l'univers de discurs.
 • Modelat lògic (base de dades): Concreció de model conceptual a un model convencional de base de dades (relacional, post relacional, ... )
 • Modelat intern (estructures de dades): Estructures internes del sgbd ( taules, indexos, col·leccions, etc )
 • Emmagatzematge físic: estructures físiques com ara fitxers de dades, de log, de control, de configuració, etc.

Tanmateix a mi m'agrada veure-ho com a quines són les concrecions del disseny, de més abstracte a més concret, de les idees als 0 i 1's.

Exercici

 • Procura que et quedi clar que el model entitat inter-relació ens permet realitzar el Model Conceptual de Dades.
 • Busca al diccionari que és un 'Model'. Intenta comprendre per què s'utilitza la paraula model al Model Conceptual de Dades.
 • Recorda que el model entitat inter-relació de vegades s'anomena diagrama entitat inter-relació degut a que s'utilitzen símbols per a la representació de les entitats i les inter-relacions.
 • Fixa't en que la paraula 'relació' no comparteix semàntica al model entitat inter-relació i al model relacional. Al primer fa referència a les relacions entre entitats i al segon fa referència a col·leccions de dades.
 • En realitat el model entitat inter-relació es diu model entitat-relació. Però pel motiu esmentat al punt anterior li canviem el nom per no concondre. Busca els noms en anglès de: 'model relacional' i 'model entitat inter-relació'
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:52
per daniel herrera

Pujat el 19 de juny de 2016 a les 17:37
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions