DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis dependència d'identificació II

Observa aquest Univers de discurs i el seu MCD corresponent:

En una escola els professors imparteixen docència a diferents grups. Del professor emmagatzemem les inicials, el nom, el DNI i el seu correu electrònic. Dels grups emmagatzemem el nivell (exemple: ESO ) el curs ( exemple: 2 ), la lletra ( exemple 'E') i l'aula on són habitualment (exemple: 315 ). Ens interessa saber quantes ( no quines ) hores imparteix cada professor a cada grup. Hi ha professors que no imparteixen docència, tots els grups tenen professor

Inter-relació n:M amb dependència en identificació

Anem a variar una mica l'enunciat per veure com camvia el MCD:

En una escola els professors imparteixen docència a diferents grups. Del professor emmagatzemem les inicials, el nom, el DNI i el seu correu electrònic. Dels grups emmagatzemem el nivell (exemple: ESO ) el curs ( exemple: 2 ), la lletra ( exemple 'E') i l'aula on són habitualment (exemple: 315 ). Ens interessa saber quantes hores imparteix cada professor a cada grup els diferents dies de la setmana. Hi ha professors que no imparteixen docència, tots els grups tenen professor

Inter-relació n:M amb dependència en identificació i atributs

Fes el MCD d'aquest univers de discurs:

Una màquina (exemple: 'fressadora 1' ) està formada per peces. Cada màquina té un codi, any de posada en funcionament, data de la darrera revisió. Cada peça ( exemple: 'cargol 4mm rosca fina') té una referència, un nom, un pes i un preu. Ens interessa saber quines peces apareixen a cada màquina i en quina quantitat. Una peça pot estar en diferents màquines. Totes les màquines tenen peces, hi ha peces que no les fa servir cap màquina.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:54
per daniel herrera

Pujat el 22 de juny de 2016 a les 18:28
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions