DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions reflexives

Concepte

Una entitat pot estar inter-relacionada amb ella mateixa amb qualsevol tipus de correspondència.

Exemple inter-relació reflexiva amb tipus de correspondència 1:N

"A una empresa on els treballadors tenen un cap. Un treballador pot ser cap d'altres treballadors. Un treballador té com a màxim un cap."

El diagrama entitat inter-relació seria el següent:

Inter-relacions reflexives

Exemple inter-relació reflexiva amb tipus de correspondència N:M sense atributs

Una xarxa social permet fer amics. De manera que un usuari pot fer sol·licitud d'amistad amb altres usuaris i aquests acceptar-la o no. Un usuari sol·licita amistat a entre o i n usuaris. Un usuari rep sol·licitud d'amistat d'entre 0 i n usuaris.

Inter-relació N:M sense atributs

Exemple inter-relació reflexiva amb tipus de correspondència N:M amb atributs

Una xarxa social permet fer amics. De manera que un usuari pot fer sol·licitud d'amistad amb altres usuaris i aquests acceptar-la o no. Un usuari sol·licita amistat a entre o i n usuaris. Un usuari rep sol·licitud d'amistat d'entre 0 i n usuaris. De cada sol·licitud ens interesa conèixer la data en que es va realitzar i la data d'acceptació o rebuig.

Inter-relació N:M amb atributs

Nota: cal fixar-se que la notació del tipus de correspondència 1:N és lleugerament diferent, és degut a que l'entitat sol·licitud és dèbil i necessita de les entitats relacionades per identificar unívocament instàncies d'aquesta entitat

Exercici

Fes el MCD (model conceptual de dades) del segúent Univers de Discurs:

1) Una xarxa social a Internet permet que els seus usuaris convidin a amics que encara no hi són. Això ho fan enviant un enllaç amb una invitació. Si l'amic fa clic a la invitació i s'hi subscriu, llavors, a la base de dades queda emmagatzemat l'alta del nou usuari i també quin usuari l'ha convidat ( quin usuari li havia enviat la invitació ). En aquest exercici ens centre en els usuaris, volem el MCD dels usuaris amb la relació de qui els ha convidat. De manera que: Un usuari és convidat per 0 ó 1 usuaris. Un usuari convida entre 0 i n usuaris.

2) Una emprsa de catering ofereix mejars (ex: ració patates fregides, hamburguesa extra pollastre, amanida Cesar, gelat colaget, etc ) Cada menjar té el nom, un codi que l'identifica i la seva quantitat (ex: 100 grams, 2 litres, etc). Tanmateix hi ha menjars que estan formats per altres menjars ( per exemple: menú MkAuto està format per ració de patates fregides + hamburguesa extra pollastre). Resumint: un menjar pot formar part d'entre 0 i n altres menjars.

3) Una emprsa de catering ofereix mejars (ex: ració patates fregides, hamburguesa extra pollastre, amanida Cesar, gelat colaget, etc ) Cada menjar té el nom, un codi que l'identifica i la seva quantitat (ex: 100 grams, 2 litres, etc). Tanmateix hi ha menjars que estan formats per altres menjars ( per exemple: menú MkAuto està format per dues racions de patates fregides + una hamburguesa extra pollastre). Resumint: un menjar pot formar part d'entre 0 i n altres menjars amb diferents quantitats.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:54
per daniel herrera

Pujat el 28 de juny de 2016 a les 8:39
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions