DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis múltiples inter-relacions entre dues entitats

Concepte

És habitual que dues entitats tipus estiguin inter-relacionades per més d'un fet. Llavors al diagrama entitat inter-relació, simplement, dibuixarem les dues inter-relacions.

Exemple

Una centraleta d'emergències mèdiques gestiona trucades. La trucada la rep inicialment un treballador per a fer el diagnòstic i, un cop es conèix la naturalesa de l'emergència, es passa la trucada a un segon treballador especialista que és qui l'aten. Les trucades tenen una data i hora i sempre sabem el telèfon des d'on s'originen ( no s'accepten trucades amb númeració oculta ). Ens iteressa emmagatzemar els treballadors que han atès la trucada.

2 inter-relacions entre 2 entitats

Exercici

1) Explica i argumenta les claus primàries de l'exemple anterior.

2) Explica i argumenta les cardinalitats de l'exemple anterior.

3) A una competició de futbol es juguen partits. Cada partit el juga un equip local i un equip visitant. Del partit ens interessa la data i hora en que es juga, els equips que el juguen, el resultat i el nom de l'àrbit. Dels equips ens interessa el nom i l'equipació oficial (ex: 'blanc amb ralles horitzontals roses').

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:54
per daniel herrera

Pujat el 28 de juny de 2016 a les 9:36
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions