ASIX Administració de sistemes microinformàtics i xarxes ( Informàtica )
Exercici de ASIX-MP10-UF2 - instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu.

#FpInfor #Asix #AsixMp10 #AsixMp10Uf02

(etiquetes - hashtags)
Clustering amb MySQL (XtraDB Cluster Percona)

CLUSTERING

Donada l'especificació d'un MySQL Cluster es vol muntar un entron SGBD amb clustering mitjançant Percona XtraDB Cluster.

Documentació:

Esquema:

Esquema d'instal·lació d'un MySQL Cluster amb 3 màquines virtuals amb 1 GB de RAM i CentOS 6.5 Desactiva el firewall o permet la connexió als ports 3306, 4444, 4567, 4568

IPs de cada Node:

  • Node 1: nodeid = 1, hostname=percona1, IP=192.168.70.71
  • Node 2: nodeid = 2, hostname=percona2, IP=192.168.70.72
  • Node 3: nodeid = 3, hostname=percona3, IP=192.168.70.73

ENTREGA

Realitza la documentació de la instal·lació i configuració que has hagut de dur a terme per pereparar un Percona XtraDB Cluster. Mostra al professor la funcionalitat del Cluster.

Intenta de provar una parada d'una màquina del Cluster i veure com es recupera després de la parada.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 29 de juny de 2016 a les 10:59
per daniel herrera

Pujat el 29 de juny de 2016 a les 9:11
per Robert Ventura

Consulteu nota legal i condicions