DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Atributs obligatoris i valors nuls

Les entitats tenen atributs. Existeix una restricció, que anomenarem Mandatory, per la qual és oblitari posar valor a un atribut. Sense aquesta restricció ens podriem trobar instàncies de l'entitat sense aquest valor informat. Per exemple, a la base de dades de treballadors, podriem determinar que no és obligatori emmagatzemar la data de neixement de tots els treballadors, però si ho és emmagatzemar el nom. Quan el valor no està informat diem que té valor nul.

Crow foot:

Imgur

Barker:

Barker's notation

Exercici

  1. Identifica quins són els atributs 'Mandatory' i els AIP i com ho marquem al Model ER en notació crow foot i en notació Barker. Quin et sembla més pràctic? Decideix quin faràs servir.
  2. Els atributs que formen l'atribut identificador principal han de ser mandatories. Busca una raó.
  3. Què són els valors nuls?
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:54
per daniel herrera

Pujat el 30 de juny de 2016 a les 12:17
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions