DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions representació gràfica II

Aquestes són les passes que algunes metodologies proposen pel diseny de l'estructura d'una base de dades:

Del món real a la base de dades

 1. Contemplar el món real.
 2. Redactar l'Univers de Discurs.
 3. Fer el CDM (Model Conceptual de les Dades)
 4. Fer el LDM (Model Lògic de les Dades)
 5. Fel el PDM (Model Físic de les Dades)
 6. Escriure les sentències per crear la DB ( Base de Dades)

Tanmateix, cal tenir em compte que el MCD és una eina molt poderosa que ens permet fer-nos una idea ràpida de les estructures de dades que conté una DB.

Per aquest motiu, tot i que la BD ja existeixi, de vegades ens interesa escriure el diagrama entitat inter-relació per compendre millor el sistema.

Això és el que es proposa en aquest exercici. A partir d'unes relacions que trobem en una base de dades cal fer enginyeria inversa fins arribar al MCD.

Exercici

Observa detingudament aquestes relacions que ens proposa @S-Buzz a la seva pregunta d'stakoverflow Correctly join 1:n:1:1 relation in mysql database.

Sistema de lloguers

 1. Digues tots els objectes que ha llogat en John Doe i si ja els a tornat o no.
 2. Construeix el PDM ( necessitaràs haver fet abans l'exercici Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions representació gràfica ).
 3. Construeix el MCD.
 4. Comprova que al MCD no has inclòs, a les entitats, cap atribut que sigui forani elles. Per exemple, a l'entitat rental no ha d'apareixer l'atribut person_person_id (sí que ha d'apareixer la relació a person).
 5. L'entitat rental2object és, en realitat, una inter-relació sense atributs amb tipus de correspondència N:M entre rental i object. Tant si has creat l'entitat que representa la inter-relació com si només has fet la inter-relació N:M és correcte. Tantmateix, si has creat l'entitat, recorda incloure les dependències en identificació.
 6. Escriu l'Univers de Discurs a partir del MCD.
Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.

Solució

PDM

PDM

CDM

CDM

Cal fixar-se que entre Object i Rental hi ha una inter-relació amb tipus de correspondència N:M.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de octubre de 2017 a les 19:13
per daniel herrera

Pujat el 4 de juliol de 2016 a les 11:07
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions