DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Hello World

En aquest exercici practiquem l'obtenció del llenguatge de marques per mostrar al client.

Executa aquest codi PHP i identifica quina part de la pàgina HTML resultant s'ha generat dinàmicament.

Documenta totes les passes des de que el navegador demana el recurs fins a que el servidor retorna el resultat.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Pràctica hello world</title>

</head>

<body>
<?php
   echo( "<h1>Hello world</H1>" );
?>
<p>
Benvinguts al curs de PHP.  
</p>
</body>
</html>

Segona part: deshabilita el mòdul de php i demana aquesta mateixa pàgina. Documenta que ha passat.

Tercera part: demana la pàgina php directament des de el sistema de fitxers sense passar pel servidor web. Documenta que ha passat.

Exemple de resolució de la pràctica.
Resultats d'aprenentatge: 2.1
Continguts: 2.a

Editat 21 de setembre de 2017 a les 15:17
per daniel herrera

Pujat el 29 de setembre de 2013 a les 14:21
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions