DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Terminologia del model relacional.

Busca informació i documenta el següent:

 1. Qui va postular el model relacional. En quin any. On es va publicar.
 2. Quines són les bases del model relacionals.
 3. Què és una relació.
 4. Què és una tupla
 5. Quins 3 avantatges importants aporta el model relacional.
 6. Què és una taula.
 7. Què és un registre.
 8. Què és un Domini.
 9. Què és un Atribut.
 10. Què és el Grau al model relacional.
 11. Què és la Cardinalitat al model relacional.

Pots ajudar-te amb el document 'Bases de Datos, Modelo relacional de Codd, Estructuras y restricciones ' que trobaràs a: http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=3183

Digues a quin camp semàntic, model relacional o base de dades relacional, fan esment les següents paraules i estableix les correspondències pertinents:

 • Grau
 • Número de columnes
 • Cardinalitat
 • Fila ó registre
 • Atribut
 • Columna
 • Número de Fileres
 • Tupla
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:56
per daniel herrera

Pujat el 25 de agost de 2016 a les 17:35
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions