DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Altres conceptes del model relacional.

Apren aquests conceptes

Hi ha dos casos en que no podem posar informació en un atribut:

  • Quan desconeixem aquell valor.
  • Quan aquell atribut no ha de tenir valor.

En aquest cas utilitzen un valor especial anomenat valor NULL.

Pregunta 1

A un meteoròleg li fan anotar cada dia la temperatura màxima i mínima via una App anomenada Climaxmin. Però ha tingut un problema personal i ha estat tres dies sense poder recollir les temperatures. Llavors decideix posar 0 a les temperatures màximes i mínimes d'aquells dies. Però se n'adona que això pot portar a confusió llavors ho canvia per 99. Quins problemes pot originar? Quin hauria de ser el valor a posar en aquells tres dies?

Pregunta 2

Una relació anomenada 'Races de gossos' té dos atributs 'Codi raça' i 'Nom raça'. Llavors a la relació 'Gosos' hi trobem els següents atributs: clau primària 'Número de xip', un altre atribut anomenat 'Nom del gos' i un darrer atribut que és clau forana anomenat 'Codi raça'. Quan introduim les dades gossos que no són de raça, quin valor posarem a l'atribut clau forana?

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:57
per daniel herrera

Pujat el 25 de agost de 2016 a les 17:59
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions