DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Les 12 regles del Dr. Cood

Ben aviat els fabricants de sistemes gestors de base de dades es van percatar de les bondats del model relacional i van començar a apareixer al mercat una oferta de sistemes gestors de bases de dades relacionals.

Tanmateix no tot el que s'anunciava com a base de dades relacional s'ajustava al model proposat pel Dr. Cood. Per aquest motiu, el Dr Cood va publicar el document de les 12 regles que un veritable sistema gestor de base de dades ha de tenir. El sistema serà més relacional quant més compleixi aquestes regles.

Exercici

  • Comprova que entens perfectament cadascuna de les 12 regles.
  • Apren-te de memòria les 12 regles.
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:57
per daniel herrera

Pujat el 25 de agost de 2016 a les 18:06
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions