DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP + Javascript: Execució al cient vs execució al servidor

Estudia i executa aquest tall de codi:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Pràctica hello world</title>

<script type="text/javascript">
var i=0;
var ii=1;  
function f_incrementa(){
  var iii=i+ii;
  i= ii;
  ii=iii;
  document.getElementById('incrementa').innerHTML += ', ' + iii;  
  return false;
};
</script>

<style type="text/css">

</style>

</head>

<body>
  <?php
  echo( "<h1>La meva sèrie fibonacci</h1>" );
  ?>
  <b id='incrementa'>0</b> </p> 
  <input type='button' onclick='f_incrementa()' value='Següent'/> 
<p>
Benvinguts al curs de PHP. 
</p>
</body>
</html>
 1. Coloreja en verd la part que s'executa al client i en blau la part s'executa al servidor? Deixa en negra la part que no s'executa, és a dir, la part estàtica.
Resultats d'aprenentatge: 1.a
Continguts: 1.1

Editat 7 de octubre de 2016 a les 15:26
per Sergi Coll

Pujat el 29 de setembre de 2013 a les 14:31
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions