DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Primera forma normal (1FN)

Definició

First normal form (1NF) is a property of a relation in a relational database. A relation is in first normal form if and only if the domain of each attribute contains only atomic (indivisible) values, and the value of each attribute contains only a single value from that domain.[1]

Interpretació

No podem trobar atributs multivaluats. És a dir, camps on hi entaforem més d'un valor.

Solució

Cal despivotar les dades que no estan en primera forma normal. Exemple:

Nom Telf1  Telf2 Telf3
Pere  12   42   -
Marta  15    -

Un cop normalitzat:

_Nom Telf
Pere  12
Pere  42
Marta  15

Experiència

Sempre arriba algun llest que vol reinventar la roda. I llavors proposa posar en un camp de la base de dades un conjunt d'informació separades per comes. Tot sembla una gran idea fins que la base de dades creix i aquella taula cal relacionar-la amb una altre mitjançant aquell camp. Una base de dades que no està en primera forma normal és diu Non First Normal Form == NFNF == NF²

Exercici

Llegeix Is storing a delimited list in a database column really that bad? i contesta:

 • Si emmagatzemem dades separades per comes en un camp de la base de dades. Quin forma normal estem incomplint?
 • Observa la resposta a la pregunta d'stacoverflow i documenta perquè és tant dolent treballar en NF²
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:58
per daniel herrera

Pujat el 27 de agost de 2016 a les 18:26
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions