DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Segona forma normal

Definició

A table that is in first normal form (1NF) must meet additional criteria if it is to qualify for second normal form. Specifically: a table is in 2NF if it is in 1NF and no non-prime attribute is dependent on any proper subset of any candidate key of the table. A non-prime attribute of a table is an attribute that is not a part of any candidate key of the table.

Interpretació

Una relació, per estar en segona forma nomal, ha destar en primera forma normal i, tot atribut ha de dependre de la totalitat dels atributs de la clau primària.

Exemple, suposem aquesta relació:

Notes
_Alumne  Població _Avaluació Nota 
 Pere    Roses      1   8 
 Pere    Roses      2   7 
 Pere    Roses      1   5 
 Marta    Olot      1   8

La clau primària estaria formada per Alumne + Nota. Aquest conjunt d'atributs és determinant de qualsevol altre atribut. Tanmateix detectem que Població no depen de tota la clau primària, només depen d'Alumne. Per tant no està en segona forma normal.

Pas a segona forma normal

Cal moure els atributs que no depenen funcionalment de tota la clau primària a una altre taula juntament amb una còpia del seu determinant, en aquest cas el determinant pasarà a ser clau primària. Al nostre exemple:

Notes
_Alumne _Avaluació Nota 
  Pere      1   8 
  Pere      2   7 
  Pere      1   5 
 Marta      1   8

Alumnes
_Alumne Població 
 Pere   Roses
 Marta   Olot

Exercici

1) Normalitza aquesta taula:

_Jugador Country    _Dia  MàximaPuntuació   
  Zoom   Cat  1/9/2016        24K  
  Zoom   Cat  2/9/2016        23K  
  Creep  Italy  1/9/2016        45K  
  Creep  Italy  2/9/2016        13K  
 Nation  Algery  2/9/2016        78K

Comprova si està en segona forma normal. Si no és així, normalitza-ho.

2) Normalitza aquesta taula:

_Jugador Country    _Dia  MàximaPuntuació   ActualRanks
  Zoom   Cat  1/9/2016        24K  Ninja,Savage
  Zoom   Cat  2/9/2016        23K  Ninja,Savage
  Creep  Italy  1/9/2016        45K  Skilled,Loyal
  Creep  Italy  2/9/2016        13K  Skilled,Loyal
 Nation  Algery  2/9/2016        78K    Moderator

Comprova si està en segona forma normal. Si no és així, normalitza-ho.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:58
per daniel herrera

Pujat el 27 de agost de 2016 a les 18:54
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions