DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Tercera forma normal (3FN)

Definició

A table is in 3NF if and only if both of the following conditions hold: The relation R (table) is in second normal form (2NF) Every non-prime attribute of R is non-transitively dependent on every key of R. A non-prime attribute of R is an attribute that does not belong to any candidate key of R.[3] A transitive dependency is a functional dependency in which X → Z (X determines Z) indirectly, by virtue of X → Y and Y → Z (where it is not the case that Y → X).[4]

Interpretació

La tercera forma normal ens diu que no poden haver dependències transitives ( i que cal que es compleixi la 2a forma normal )

Una dependència transitiva es dona quan un atribut depen d'un altre atribut o conjunt d'ells que no formen part de la clau primària.

Per solucionar la tercera forma normal el que farem serà endur-nos els atributs que depenen transitivament de la clau primària a una altre relació juntament amb una còpia del seu determinant, que actuarà com a clau primària a la nova taula.

Exemple

Suposem aquesta taula:

Alumnes
_Alumne  Població   Comarca
 Pere    Roses Alt Empordà
 Pere    Roses Alt Empordà 
 Pere    Roses Alt Empordà 
 Marta    Olot La Garrotxa

La clau primària està formada per Alumne. Però trobem un camp, Comarca, que depen transitivament d'Alumne, perquè depen de Població. Per tant, aquesta relació no està en tercera forma normal. Per passar-la a 3a forma normal crearem una altre taula:

Alumnes
_Alumne  Població   Comarca
 Pere    Roses Alt Empordà
 Pere    Roses Alt Empordà 
 Pere    Roses Alt Empordà 
 Marta    Olot La Garrotxa

Poblacions
_Població    Comarca
  Roses  Alt Empordà
   Olot  La Garrotxa

Exercicis

1) Passa a tercera forma normal la següent relació:

_Jugador    Country    _Dia  MàximaPuntuació  Continent 
  Zoom      Cat  1/9/2016        24K   Europe
  Zoom      Cat  2/9/2016        23K   Europe
  Creep     Italy  1/9/2016        45K   Europe
  Creep     Italy  2/9/2016        13K   Europe
 Nation    Algery  2/9/2016        78K   Europe
 Smoker Saudi Arabia  2/9/2016        67K    Asia

2) Observa aquestes tres preguntes d'stackoverflow, totes tres estan relacionades amb la violació de la primera forma normal. Documenta com proposen els OP's les taules i com quedarien un cop normalitzades. Si cal normalitzar fins a segona forma normal recorda fer la normalització pas a pas, primer 'despivotar' la taula per tal de cumplir amb la primera forma normal i, un cop fet això, passar a segona forma normal i a tercera si cal.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:58
per daniel herrera

Pujat el 27 de agost de 2016 a les 19:02
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions