DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis dependència d'identificació III

Fes una lectura de Still Confused About Identifying vs. Non-Identifying Relationships.

Fes el MCD en notació ER crowfoot de l'exemple 'AuthoredBook' que proposa en Bill Karwin tot afegint les entitats que apareixen implicitament: authors i books.

Fes el mateix per a Comments però només la versió sense clau subrogada. La versió amb clau subrogada s'estudiarà a la desnormalització.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:55
per daniel herrera

Pujat el 28 de agost de 2016 a les 12:39
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions