DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Clau primàries compostes

Llegeix Can I have multiple primary keys in a single table?

Contesta:

  1. Pot una taula tenir més d'una clau primària?
  2. Pot una clau primària estar formada per més d'un atribut?
  3. Pot una taula tenir més d'un possible identificador? Quina restricció hi posem sobre aquests identificadors que no són claus primàries?
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:57
per daniel herrera

Pujat el 28 de agost de 2016 a les 12:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions