DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

Editar Esborrar

  • Util 1

Traducció del model entitat-relació al model relacional II

Llegeix l'article How can you represent inheritance in a database?

Exercici

Tria la tècnica de traducció de classes tipus i subtipus que vulguis per tal de traduir l'exercici 'La piulada' a relacional notació SQL.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 28 de agost de 2016 a les 13:02
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions