DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Traducció del model entitat-relació al model relacional II

Llegeix l'article How can you represent inheritance in a database?

Exercici

Tria la tècnica de traducció de classes tipus i subtipus que vulguis per tal de traduir l'exercici 'La piulada' a relacional notació SQL.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:57
per daniel herrera

Pujat el 28 de agost de 2016 a les 13:02
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions