DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Control de flux del programa: IF parell?

Posa un enter dins una variable $v. Avalua el resultat de l'expressió que ens diu si el número és parell ( $v % 2) == 0 tot posant el resultat a la variable $es_parell. Utilitza la instrucció if per mostrar un missatge a l'usuari diferent depenent de que el número sigui parell o senar.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 1 de novembre de 2016 a les 21:16
per daniel herrera

Pujat el 27 de setembre de 2016 a les 15:03
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions