DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Instruccions de control de flux: són parells?

Modifica l'exercici PHP - Control de flux del programa: IF parell? per tal que avalui tots els números entre $v i $v + 100. El resultat l'ha de mostrar en una llista no númerada. Exemple:

  • El número 12 és parell.
  • El número 13 és senar.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 27 de setembre de 2016 a les 15:06
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions