DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Instruccions de control de flux: El salt de línia

Fes un programa que escrigui 1000 vegades la prasse:

M'agrada programar en PHP

Fes que cada 50 línies hi hagi una línia en blanc separadora. És a dir, que les 1000 línies es mostrin en blocs de 50 línies.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 27 de setembre de 2016 a les 15:11
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions