DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF3 - Tècniques d’accés a dades.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf03

(etiquetes - hashtags)
Tècniques d’accés a dades. Metacontingut.

1. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació.

1.1 S'han analitzat les tecnologies que permeten l'accés mitjançant programació a la informació disponible en magatzems de dades.

1.2 S'han creat aplicacions que estableixin connexions amb bases de dades.

1.3 S'ha recuperat informació emmagatzemada en bases de dades.

1.4 S'ha publicat en aplicacions web la informació recuperada.

1.5 S'han utilitzat conjunts de dades per emmagatzemar la informació.

1.6 S'han creat aplicacions web que permetin l'actualització i l'eliminació d'informació disponible en una base de dades.

Accés a dades amb PHP

Altres exercicis amb PHP

Accés a dades amb l'ORM de Microsoft

Accés a dades amb l'ORM de django

1.7 S'han utilitzat transaccions per mantenir la consistència de la informació.

TX amb django

TX amb EntityFramework

1.8 S'han provat i documentat les aplicacions.

Conceptes clau:

Un cop finalitzada aquesta UF que cal saber:

  • Evitar SQL injection.
  • Usar estructures d'iteració per recorrer el resultat d'una consulta.
  • Integrar correctament les consultes al programa: no seleccionar tota una taula per després buscar una filera, cal demanar directament per aquella filera.
  • Entendre els diferents tipus d'abstracció respecte la base de dades: des de les llibreries específiques d'una base de dades fins als ORM passant per llibreries que poden treballar amb divereses bases de dades. Avantatges i inconvenients de cada sistema.
  • ORM: concepte d'ORM i avantatges.
  • ORM: saber definir models i mapejar-los contra taules d'una base de dades relacional.
  • ORM: concepte de migració i avantatges. Saber construir i aplicar migracions.
  • ORM: Saber usar un ORM per a fer operacions CRUD bàsiques contra una base de dades.
  • ORM: propietats de navegació: saber que són i saber explicar-ho. Avantatges de les propietats de navegació. Com mantenir el rendiment usant propietas de navegació. Bones pràctiques.

Bibliografia:

Existeixen multitud de llenguatges de programació amb les seves corresponents eines d'accés a dades. Farem servir tres entorns de referència, no vol dir que siguin els millors, però algun s'ha de triar. Tots tres entorns tenen tota la documentació a Internet, manuals i tota una comunitat al seu voltant que crea contingut.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 10 de gener de 2018 a les 9:48
per daniel herrera

Pujat el 25 de octubre de 2016 a les 14:57
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions