DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 2: Restricció i ordenació de dades

A la base de dades AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License):

 1. Crea una consulta per mostrar el nom dels productes ( de la taula [Production].[Product] ) amb un preu superior a 1.000$.

 2. Mostra el nom i product-number del producte amb id 990.

 3. Mostre nom de producte i preu de tots els productes de preu comprés entre 2.000$ i 3.000$.

 4. Mostra el nom de producte, preu i data en que es va començar a vendre dels productes que es van començar a vendre entre el 1 de juny del 2008 i el 31 de desembre de 2012. Ordenats per la data.

 5. Mostre el nom de producte i dies que calen per fer-lo dels productes que triguen 2 o 4 dies en fer-se. Ordenats per nom.

 6. Nom de producte i preu dels productes amb preu entre 2.000$ i 3.000$ que triguen 2 o 4 dies en fabricar-se. Etiqueta les columnes 'Nom de produte' i 'Preu' respectivament.

 7. Nom i estil de tots els productes amb línia de producte R.

 8. Mostra el nom de producte i data de inici de vendes de tots els productes amb any inici de venta 2009.

 9. Mostra el nom dels productes que no tenen Style.

 10. Mostra el codi de producte dels productes amb 'Class' L o sense Class.

 11. Mostra el nom de producte de tots els productes que tenen una A com a tercera lletra del seu nom.

 12. Mostra el nom de producte de tots els productes amb una a o una e al nom de producte.

 13. Mostra el nom de producte, el preu i la data de sortida a venta dels productes de color negra o groc i que el seu preu no estigui comprés ni entre 1.000$ i 2.000$ ni entre 400$ i 500$.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de gener de 2017 a les 10:32
per daniel herrera

Pujat el 30 de novembre de 2016 a les 17:24
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions