DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 3: Funcions d'una sola filera

Pràctica 3: Funcions d'una sola filera

A la base de dades AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License):

Xuleta de funcions T-SQL

 1. Escriu una consulta per mostrar la data actual. Etiqueta la columna com 'Data'

 2. Per a cada producte, mostra el codi de producte, el nom, el preu i el preu amb un aument del 15% expressat com un número enter sense decimals. Etiqueta'l com a 'Nou preu'

 3. Modifica la consulta anterior per afegir una columna que resti el preu antic del nou. Etiqueta com a 'Increment'.

 4. Escriu una consulta que mostre el nom del producte amb totes les lletres en majúscules així com la llargada del nom de producte per aquells productes que comencin per vocal. Ordena el resultat per longitud del nom del producte, primer el més llarg. Per comprovar si comença per volca utilitza a la condició SUBSTRING( Name,1,1) IN (....

 5. Per a cada producte mostra el nom així com el número de mesos que ha estat en venta i el número de mesos que fa que es va posar en venta per primer cop. Etiqueta com 'Mesos en venta', 'Mesos inici venta'. Arrodoneix els mesos.

 6. Escriu una consulta que produeixi el següent. Per a cada producte: Nom de producte val Preu però hauria de valdre Preu*3.

 7. Creaa una consulta per mostrar el nom i preu de tots els productes. Formateja el preu per a que tingui 15 caracters, omplit l'esquerra amb 0. Etiqueta com a 'Preu'. Utilitza la tècnica d'en Patrick tot entenent cada funció que facis servir.

 8. Mostra el nom del producte, el preu i el dia de la setmana que es va posar a la venta. Etiqueta la darrara columne com dia. Ordena els resultats per dia de la setmana.

 9. Mostra tots els productes i la seva class, si un producte no té class llavors has de mostrar No class. (Feu servir COALESCE, també podeu ser servir IFNULL )

 10. Crea una consulta que mostri el nom del producte i el preu amb asteriscs. Cal que mostri un asterisc per cada 100$. Pots fer servir la funció replicate.

 11. Utilitzant un case decodifica el camp id subcategoria segons aquesta taula:

Taula:

SubcategoryID   Name
1         Mountain Bikes
2         Road Bikes
3         Touring Bikes
4         Handlebars
Altres --->    Other
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 11 de gener de 2018 a les 18:52
per daniel herrera

Pujat el 5 de desembre de 2016 a les 19:23
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions